skyhell

[动作片] 人狼HD韩语中字
◎译 名 人狼

 

◎片 名 인랑

 

◎年 代 2018

 

◎产 地 韩国

 

◎类 别 动作/科幻

 

◎语 言 韩语

 

◎上映日期 2018-07-25(韩国)

 

◎IMDb评分  7.5/10 from 47 users

 

◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt3967878/

 

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

 

@bt之家http://www.btjia.cc

@电影首发http://www.dysou.cc

 

◎片 长 138分钟

 

◎导 演 金知云 Jee-woon Kim

 

◎主 演 姜栋元 Dong-won Kang

 

   韩孝周 Hyo-joo Han

 

   郑雨盛 Woo-sung Jung

 

   金武烈 Moo-yeol Kim

 

   韩艺礼 Ye-ri Han

 

   许峻豪 Jun-ho Heo

 

   崔珉豪 Min-ho Choi

 

   申银秀 Eun-soo Shin

 

   崔镇浩 Jin-ho Choi

 

   玉子妍 Ok Ja-yeon

 

   李濟延 Lee Je-yeon

 

   李东河 Lee Dong-Ha

 

   李率求 Seol-goo Lee

 

   沈昭英 So-yeong Sim

 

   郑元中 Won-jung Jeong

 

   金宰荣 Jae-young Kim

 

   刘尚宰 Sang-jae Yoo

 

   郑基燮 Gi-seop Jeong

 

   刘志龙 Ji-yong Yoo

 

   金范来 Kim Beop-rae

 

   金哲允 Cheol-yoon Kim

 

   林智亨 Ji-hyeong Im

 

   朴秉恩 Byung-eun Park

 

   文艺媛 Ye-won Moon

 

   全汝彬 Jeon Yeo-bin

 

   张元亨 Jang Won-hyeong

 

   洪仁 Hong In

 

   朴晟泽 Song-tech Park

 

   金炫俊 Kim Hyun-jun

 

   文在元 Jae-won Moon

 

   姜贤重  Hyun-joong Kang

 

   朴正植  Jeong-sik Park

 

   郑米楠 Mi-nam Jung

 

   朴亨洙 Park Hyoung-soo

 

   林哲亨 Lim Chul-hyung

 

   朴珠熙 Joo-hee Park

 

   金贤昌 Kim Hyeon-chang

 

 

 

◎简 介

 

 

 

 金知云导演根据1999年出品的押井守动画电影《人狼》改编执导的韩国真人科幻电影,姜栋元外、韩孝珠、郑雨盛、金武烈、韩艺璃等主演,讲述了韩国和朝鲜经过了7年的准备即将成立统一政府,而周边国家中的赞成势力和反对势力之间矛盾激化,从而引发了东北亚局势动荡。反对统一的势力用自制炸弹展开游击式的恐怖袭击,与警方组成的特种部队展开较量的事...1 个附件 售价 大小 下载 时间

[很BTwww.henbt.cc]人狼HD韩语中字.torrent 0 金币 22.05K 189 次 4月前

#1楼
发帖时间:4月前   |   查看数:0   |   回复数:0
游客组